Quảng Bình ưu tiên phát triển các dự án năng lượng tái tạo

Thứ sáu, 29/05/2020 10:10

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu và mong muốn đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời tại Quảng Bình. Trước thực tế đó, tỉnh Quảng Bình đang phối hợp với Viện Năng lượng triển khai lập quy hoạch phát triển điện mặt trời với tổng công suất dự kiến đạt gần 1.200 MW trên địa bàn các xã Ngư Thủy Bắc, Sen Thủy, Hưng Thủy (H. Lệ Thủy); Nam Trạch, Lý Trạch (H. Bố Trạch) và các mặt hồ nước lớn trong tỉnh như: Bàu Sen, Bàu Bàng, Bàu Mía, Phú Vinh…

Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Nhà máy Điện mặt trời 49,5 MW thuộc tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy của Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa, tổng mức đầu tư 55,6 triệu USD.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình hiện đang phối hợp với Công ty Tư vấn Điện 3 triển khai lập quy hoạch phát triển điện gió với công suất dự kiến khoảng 1.160 MW trên địa bàn các xã Gia Ninh, Hải Ninh (H. Quảng Ninh); Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Sen Thủy, Văn Thủy, Thái Thủy, Hồng Thủy, Hoa Thủy (H. Lệ Thủy); Dân Hóa                 (H.  Minh Hóa); Trung Trạch, Tây Trạch (H. Bố Trạch).

Đến nay, có 4 nhà đầu tư xin đăng ký thực hiện dự án điện gió tại Quảng Bình; trong đó, Dự án Cụm trang trại điện gió B&T được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ khởi công trước ngày 10-10-2020.

Dự án Cụm trang trại điện gió B&T với tổng công suất 252MW, xây dựng tại các xã Gia Ninh, Hải Ninh (H. Quảng Ninh) và Ngư Thủy Bắc (H. Lệ Thủy) có tổng mức đầu tư là 8.904 tỷ đồng, gồm 2 dự án là trang trại điện gió B&T1 có công suất 109,2 MW với kế hoạch vận hành vào tháng 12-2020 và trang trại điện gió B&T2, công suất 142,8 MW với kế hoạch vận hành tháng 6-2021.

Để khuyến khích phát triển ngành năng lượng tái tạo theo mục tiêu đề ra, ngoài các chính sách hỗ trợ của địa phương và ưu đãi chung của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn.

YÊN BÌNH