Quy trình ngược!

Thứ sáu, 12/01/2024 16:11
- Chuyện gì có vẻ không suôn sẻ vậy Tư phố Hội?
Chùa Cầu trước và sau khi được hạ giải để trùng tu.

- Là chuyện trùng tu Chùa Cầu ở Hội An đó NXD.

- Có phải liên quan đến Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, khởi công từ ngày 28-12-2022, tiến độ thực hiện dự kiến 360 ngày?

- Đúng đấy!

- Theo kế hoạch đến nay dự án đã hoàn thành rồi chứ?

- Dự kiến là vậy nhưng hiện nay cầu đã được hạ giải toàn bộ, nhưng chưa tiếp tục triển khai vì phải “chờ lấy thêm ý kiến”.

- Sao lại có quy trình ngược như vậy? Lẽ ra trước khi thực hiện dự án phải có phương án cụ thể, rõ ràng và đã được các ngành chức năng thẩm định, phê duyệt rồi chứ. Trong khi đây là một phần của quần thể Di sản văn hóa thế giới.

- Chẳng hiểu thế nào mà sau khi hạ giải toàn bộ di tích, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa và chính quyền Hội An mới tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia, cộng đồng.

- Thế Trung tâm đó giải thích thế nào?

- Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An, trong hồ sơ trùng tu Chùa Cầu gửi các cơ quan để phê duyệt phương án thì phần lòng cầu đi bộ được nâng lên theo. Thế nhưng sau đó, có nhiều ý kiến cho rằng, phương án làm lòng cầu cong như đang trùng tu là không có căn cứ khoa học, không “nâng tầm” được giá trị của công trình cổ 400 năm tuổi này.

- Vậy lãnh đạo UBND TP Hội An nói sao về việc trên?

- Theo lãnh đạo UBND TP Hội An, đây là dự án đặc biệt, dù đã làm hồ sơ đầy đủ nhưng quá trình làm nếu có những ý kiến xác đáng thì cần phải xem xét thấu đáo, dự án có gia hạn tiến độ cũng là việc phải chấp nhận để làm sao trọn vẹn nhất. Trước mắt tạm dừng trùng tu lòng cầu theo phương án được duyệt, còn các công việc và các hạng mục khác đã thống nhất thì cứ triển khai.

- NXD thiết nghĩ, nếu trước khi hạ giải toàn bộ công trình để trùng tu thì chính quyền TP Hội An cùng các ngành chức năng nên công khai phương án phác họa bản vẽ Chùa Cầu để mọi người cùng góp ý, sau khi có sự thống nhất mới triển khai, như vậy sẽ hợp lý hơn bây giờ.

N.X.D