Tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu

Thứ ba, 04/01/2022 11:00

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng từ năm 2022.

Theo quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, từ ngày 1-1-2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.

Luật Bảo hiểm xã hội quy định, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Căn cứ vào Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-1-2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ tăng lên, mức thấp nhất là 330.000 đồng/tháng, tăng 176.000 đồng/tháng so với mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của năm 2021 (do mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm này là 700.000 đồng). Đồng thời, mức hỗ trợ tiền đóng của Nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng tăng lên.

Theo đó, đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng (tăng 52.800 đồng). Với hộ cận nghèo, số tiền hỗ trợ tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng (tăng 44.000 đồng). Các đối tượng khác, số tiền hỗ trợ tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng (tăng 17.600 đồng). Cụ thể, sau khi áp dụng mức hỗ trợ đóng của Nhà nước, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu đối với người thuộc hộ nghèo là 231.000 đồng/người/tháng, người thuộc hộ cận nghèo là 247.500 đồng/người/tháng và người thuộc đối tượng khác là 297.000 đồng/người/tháng.

Hiện nay, do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng. Vì thế, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa là 29,8 triệu đồng/tháng. Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

T.V