Thừa Thiên - Huế: Chuẩn bị kế hoạch phục hồi ngành du lịch sau dịch Covid-19

Thứ tư, 22/04/2020 13:00

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đang triển khai đợt khảo sát, thu thập thông tin từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch để nắm bắt thực trạng tác động của dịch Covid-19; đưa ra những biện pháp tháo gỡ khó khăn, cũng như đề xuất các chính sách hỗ trợ nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi và phát triển của ngành du lịch địa phương trong thời gian tới. Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, khoảng 850 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong lĩnh vực lữ hành, vận chuyển, lưu trú, các cơ sở dịch vụ... hoạt động trên địa bàn tỉnh được tiến hành khảo sát lấy ý kiến trong đợt này.

Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên- Huế, hiện có khoảng 13.000 lao động hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn bị thất nghiệp do dịch Covid-19 vì các cơ sở lưu trú phải đóng cửa, hoạt động du lịch gần như bị “đóng băng”.

Quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Hữu Minh cho biết, trên cơ sở kết quả nghiên cứu điều tra này, đơn vị sẽ đề xuất lên Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Du lịch có những định hướng, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp du lịch, nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch Thừa Thiên - Huế ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế.

P.V