Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy chính quyền xã, phường, thị trấn năm 2023

Thứ sáu, 04/08/2023 11:03
Sáng 4-8, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn năm 2023. Chương trình có sự tham gia của 1121 đại biểu là Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh, Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn năm 2023 nhằm hướng đến mục tiêu thống nhất về nhận thức, quan điểm, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, với quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Các đồng chí chủ trì hội nghị
Toàn cảnh chương trình Gặp mặt, đối thoại

Trong quá trình chuẩn bị, Ban Tổ chức chương trình đã triển khai đến cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đặt ra tại Chương trình tiếp xúc, đối thoại năm 2018 và triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất, những kinh nghiệm, cách làm hay từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để trao đổi, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ban Tổ chức chương trình đã nhận được 97 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của các xã, phường, thị trấn với Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đây là những trăn trở, băn khoăn và tâm huyết mà các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn còn gặp khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cần được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức chương trình phát biểu

Đây là lần thứ 2 tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn, với mong muốn chuyển tải thông điệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quyết tâm chính trị, thống nhất hành động của lãnh đạo tỉnh đến với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, thảo luận, chia sẻ giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Chương trình có sự tham gia của 1121 đại biểu là Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến vào 3 nhóm vấn đề: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình nhân dân. Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành theo dõi, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu; trao đổi, giải đáp đối với những ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực được giao.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Trước đó, chiều ngày 3-8, hơn 1.000 cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn cùng các đại biểu đã được học tập, quán triệt nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do ông Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương truyền đạt.

Dương Hóa