Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá XXII:

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 09/04/2024 17:56
Sáng 9-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII để đánh giá tình hình công tác quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng khẳng định, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo sự bức phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đã đề ra, ngay từ ngày đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 gắn với Chủ đề “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025). Triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về chuyên đề năm 2024 của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt, Thành ủy đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trên cơ sở đó, hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị xem xét ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; đồng thời, đang khẩn trương phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc hội mạc

Bên cạnh đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng. Lĩnh vực công nghệ thông tin và xuất khẩu phần mềm tiếp tục tăng trưởng ổn định; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá và cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 1.158 tỷ đồng về giá trị và tăng 11,06% về tỷ lệ so với dự toán). Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định.

"Với những kết quả đạt được, thay mặt Đảng bộ thành phố, tôi ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cùng Nhân dân toàn thành phố", Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để thảo luận, cho ý kiến góp ý trực tiếp vào các tài liệu trình Hội nghị.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong quý I-2024, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên vẫn còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng. Bí thư Thành uỷ đề nghị các đại biểu thảo luận, bàn các giải pháp để phấn đấu kết nạp đảng viên mới từ 4% trở lên so với tổng số đảng viên đầu năm để bù đắp lại những năm đầu nhiệm kỳ đạt thấp.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong quý I-2024 vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá cụ thể trên các ngành, lĩnh vực, trên cơ sở đó, thống nhất phương pháp, cách thức, số liệu thống kê giữa các ngành, địa phương; qua đó, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các cơ quan liên quan, nhất là vai trò người đứng đầu và đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch phân khu, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xử lý hiệu quả tình trạng thất thu thuế trong một số ngành, lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dịch vụ...

Quang cảnh hội nghị

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo nhưng tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy, tình hình phạm tội do nguyên nhân xã hội, vi phạm của người chưa thành niên có xu hướng tăng, tình trạng tập trung đông người để phản ánh, kiến nghị liên quan đến các dự án bất động sản, tài chính, ngân hàng... vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Bí thư Thành uỷ đề nghị các đại biểu thảo luận, đề xuất cụ thể các giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, trong quý, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị thành phố quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương; nghị quyết, chủ đề năm 2024 của Thành ủy, qua đó tạo chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2023. Bên cạnh đó, đã thực hiện quy trình kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố; triển khai các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, nhất là cấp cơ sở gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục tập trung công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Trong quý I-2024, Đảng bộ thành phố kết nạp mới 277 đảng viên, tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh báo cáo tại hội nghị

Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn thư được tập trung chỉ đạo. Song song đó, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị 40 về tiếp tục lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn; chỉ đạo ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; hướng dẫn sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. HĐND thành phố triển khai các hoạt động giám sát theo chương trình công tác năm 2024.

Tổng thu ngân sách nhà nước quý I-2024 (tính đến ngày 8-4-2024) đạt 7.183 tỷ đồng, bằng 37,18% dự toán. Hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Trong quý, tổng lượt khách được các cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống ước 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8%, doanh thu du lịch lữ hành ước 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 68,9%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I/2024 ước 17.829,8 tỷ đồng, tăng 11,7%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý I/2024 tăng 2,33%.

Kim ngạch xuất khẩu quý I/2024 ước đạt 462,8 triệu USD, tăng 5,6%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 300,6 triệu USD, tăng 17,1%; kim nghạch xuất khẩu phần mềm ước 40,5 triệu USD, bằng 25% kế hoạch, tăng 11%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2024 ước tăng 0,46%. Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm được duy trì ổn định, tổng sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 9.892,4 tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Thành phố đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo với Tập đoàn Synopsys và Intel; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm thu hút, xúc tiến, kêu gọi đầu tư và tiếp cận các hỗ trợ về đào tạo bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, STEM tại Hoa Kỳ và lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 và ban hành kết luận triển khai thực hiện, qua đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đôn đốc các chủ đầu tư, các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện đạt hiệu quả. Đã hoàn thành một số công trình và chuẩn bị công tác đầu tư, khởi công, hoàn thành đúng tiến độ các công trình, dự án chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024. Đến ngày 31-3-2024, tổng số giải ngân kế hoạch vốn đạt 7,9% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 6,5% kế hoạch vốn được HĐND thành phố giao. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn quý I-2024 đạt 6.201 tỷ đồng, tăng 1,0% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thành phố chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tổng kinh phí thành phố thăm và tặng quà Tết cho các đối tượng gần 120 tỷ đồng. Trong quý đã giải quyết việc làm cho 3.984 lao động, trong đó có 2.471 lao động tăng thêm.

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII đánh giá tình hình công tác quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Do đó, trong quý II-2024 sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó trước mắt chuẩn bị chu đáo buổi làm việc, khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng tại thành phố. Tập trung kiện toàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, nhất là cấp cơ sở gắn với chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Kiện toàn cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đơn vị gắn với phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố.

Đồng thời, triển khai các đoàn giám sát thường xuyên về công tác vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc theo hướng phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo; quan tâm, động viên, tạo động lực làm việc và cống hiến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chủ đề năm 2024. Tập trung các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của thành phố, phấn đấu năm 2024 giải ngân 95% kế hoạch vốn được giao. Thực hiện hiệu quả, triệt để các biện pháp chống thất thu thuế, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; chú trọng rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu. Tổ chức Hội nghị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Hoàn thành xây dựng Đề án “Phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố”, nhất là cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia, hỗ trợ cho người tham gia đào tạo, người học ngành nghề chip bán dẫn, vi mạch và phát triển trí tuệ nhân tạo. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Tập trung triển khai Chương trình hành động 40 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tập trung đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.

Ban hành các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới và lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự quận Sơn Trà năm 2024. Chủ động nắm tình hình để xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

Thanh Hoa