Cần quan tâm công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư

Thứ sáu, 09/06/2023 06:40
Ngày 8-6, Bộ phận Thường trực của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh, quận Liên Chiểu về tình hình thực hiện Kết luận số 21-K/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21) và kế hoạch số 45-KH/TU (Kế hoạch số 45) của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh chủ trì buổi làm việc.

Sau khi báo cáo những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Kết luận số 21 và Kế hoạch số 45, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam kiến nghị các cấp có hướng dẫn, quy định riêng cho hoạt động của chi bộ khu dân cư, hạn chế thủ tục hành chính, văn bản, giấy tờ, hướng vào hoạt động thực tế. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chế độ chính sách của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đặc biệt là chế độ bảo hiểm, ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách; đề xuất Trung ương sớm quan tâm chuyển đổi công chức đối với người hoạt động không chuyên trách phụ trách Văn phòng - Tổ chức Đảng…

Với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Minh, đề xuất có phần mềm quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên cho cấp phường để phục vụ công tác theo dõi, báo cáo và cập nhật thông tin thuận tiện; mở rộng điều kiện kết nạp Đảng đối với học sinh, sinh viên, người lao động đang học tập, công tác tại nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức Đảng nhưng thường trú và có tham gia hoạt động tại địa phương thì được xem xét tạo nguồn phát triển Đảng tại địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh trong thực hiện Kết luận số 21, đồng thời đề nghị các phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; tập trung chăm lo xây dựng và tạo nguồn bí thư chi bộ khu dân cư; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư, nhất là ở những nơi chưa có đảng viên với phương châm “ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Chánh nhấn mạnh.

Công Hạnh