Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng góp ý nhiều vấn đề quan trọng tại thảo luận tổ

Thứ hai, 27/05/2024 09:45

Tham gia thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) - Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) và điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thống nhất chủ trương, sự cần thiết đầu tư dự án.

Tuy nhiên, đề nghị cần phải rút kinh nghiệm về những bất cập của các tuyến cao tốc trong thời gian qua, đại biểu cho rằng, cần đẩy nhanh tiến độ, cần giải quyết câu chuyện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo đó, Quốc hội nên cho phép Chính phủ và các địa phương khi giải phóng mặt bằng được áp dụng các quy định có lợi cho người dân theo Luật Đất đai năm 2024, nhất là quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nếu áp dụng các quy định của Luật Đất đai 2024 thì việc triển khai không chỉ bảo đảm các yêu cầu quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất mà còn bảo đảm tiến độ cho dự án.

Góp ý về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng thống nhất các chủ trương của Chính phủ.Tuy nhiên, đại biểu đề nghị việc điều chỉnh cần phải thực hiện bằng một nghị quyết riêng, không đưa vào một nghị quyết chung. Bởi lẽ, nghị quyết chung sẽ không bao quát được các nội dung yêu cầu của Quốc hội về việc thực hiện, trong khi nghị quyết riêng thì việc theo dõi, đánh giá sẽ thuận lợi.

Cạnh đó, Quốc hội cần xác định và yêu cầu Chính phủ xác định rõ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung các văn bản theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình...

B.Đ.N