Không chấp hành nộp phạt, Công ty Ba Cơ bị cưỡng chế

Thứ sáu, 10/11/2023 07:25
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ban hành Quyết định số 2391/QĐ-UBND về việc cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ba Cơ (viết tắt Công ty Ba Cơ; địa chỉ xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) do bà Nguyễn Thị Từ Vân làm Giám đốc.
Khách sạn của Công ty Ba Cơ tại xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ).
Khách sạn của Công ty Ba Cơ tại xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ).

Lý do khấu trừ tiền từ tài khoản do Công ty Ba Cơ không tự nguyện chấp hành Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực PCCC. Số tiền bị khấu trừ, gồm: tiền xử phạt VPHC là 87 triệu đồng, tiền phạt chậm nộp mỗi ngày thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Công ty Ba Cơ có trách nhiệm yêu cầu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam chuyển số tiền 87 triệu đồng và số tiền phạt chậm nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Trước đó ngày 28-12-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ra Quyết định số 3608/QĐ-UBND về xử phạt VPHC trong lĩnh vực PCCC và CNCH đối với Công ty Ba Cơ với số tiền 87 triệu đồng. Sau đó, lấy lý do khó khăn về tài chính, Công ty Ba Cơ có đơn xin UBND tỉnh Quảng Nam nộp tiền phạt theo từng giai đoạn.

Sau khi xem xét nội dung đơn của Công ty Ba Cơ, ngày 11-9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn cho rằng, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, thì trường hợp của Công ty Ba Cơ không đủ điều kiện nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định.

B.B