Kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ năm, 14/04/2022 16:39
Ngày 13-4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (CAND). Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Tại Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc chủ trì điểm cầu.
Đại tá Trần Đình Liên chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã từng bước chuẩn hóa quy trình, quy chế công tác, chú trọng chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; gắn việc bố trí, sắp xếp cán bộ, kiện toàn tổ chức với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ uy tín, năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, ngày 26-8-2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 6845 quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, đồng thời ban hành văn bản yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Công an các cấp.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, thực hiện dân chủ theo hướng hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm hiệu quả công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở của lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, công dân, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân biết, giám sát, kiến nghị, phản ánh việc thực thi công vụ của cán bộ chiến sĩ trong CAND. Kết quả, mối quan hệ giữa Công an với nhân dân ngày càng được gắn bó keo sơn. Hình ảnh người cán bộ chiến sĩ CAND tận tâm phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ "Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội" ngày càng được tôn vinh, nhân rộng; tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đại tá Trần Đình Liên chủ trì điểm cầu tại Công an TP Đà Nẵng.

Hội nghị cũng đánh giá, việc thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ ở cơ sở trong CAND đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ CAND, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; giúp lực lượng CAND nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ chiến sĩ, từ đó xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã quán triệt về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân chủ ở cơ sở đối với lực lượng CAND; khái quát kết quả thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an thời gian qua; đồng thời chỉ đạo, định hướng Công an các đơn vị, địa phương về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phát huy dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND. "Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt công tác nắm tình hình thực hiện dân chủ ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương ban hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát hiện những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để phòng ngừa từ sớm, từ xa và có phương hướng giải quyết những vấn đề phức tạp, điểm nóng phát sinh từ những hạn chế, bất cập trên", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong CAND, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác Công an; đặc biệt triển khai cung cấp các thủ tục hành chính mức độ 3 và 4; triển khai vận hành hiệu quả Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và việc cấp, quản lý CCCD.

* Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an; trình bày Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND (từ năm 2016 đến năm 2021); khái quát nhận thức chung về thực hiện dân chủ ở cơ sở và quán triệt nội dung cơ bản 15 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong CAND. Tiếp đó, đại diện Công an một số đơn vị, địa phương đã báo cáo tham luận về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị mình.

Hội nghị đã cung cấp những tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện dân chủ cho cán bộ, chiến sĩ CAND; bảo đảm và phát huy dân chủ khi tiếp xúc, làm việc với Nhân dân cũng như phát huy dân chủ trong nội bộ CAND.

M.V