Phổ biến pháp luật về tôn giáo cho chức việc đạo Công giáo và Cao đài

Thứ năm, 16/06/2022 16:54
GIA LAI- Ngày 15-6, Ban Tôn giáo tỉnh cho hay vừa tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc của đạo Công giáo và đạo Cao đài năm 2022.
Hơn 200 chức việc đạo Công giáo và Cao đài tìm hiểu về pháp luật về tôn giáo.
Hơn 200 chức việc đạo Công giáo và Cao đài tìm hiểu về pháp luật về tôn giáo.

Tham dự hội nghị có hơn 200 vị là chức việc tại 73 giáo xứ của đạo Công giáo và 8 họ đạo của đạo Cao đài trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, chức việc 2 tôn giáo được nghe giới thiệu về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo. Đồng thời, nghe phổ biến nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, hội nghị còn dành thời gian trao đổi, giải đáp cho các chức việc những vấn đề quan tâm trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định liên quan về tôn giáo tại địa phương, cơ sở, cũng như trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đối với các tổ chức tôn giáo.

G.L