Quảng Nam cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công

Thứ bảy, 06/05/2023 09:55
Ngày 5-5, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tổ chức kỳ họp thứ mười bốn để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh đột xuất trong công tác quản lý, điều hành phát triển KT-XH ở địa phương. Kỳ họp lần này dưới sự chủ trì của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh. Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt do bận công tác. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Quảng Nam cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Trong ảnh: Thi công bờ kè sông Leng, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
Kỳ họp lần này dưới sự chủ trì của các Phó Chủ tịch HĐND Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Sau khi thảo luận, tiếp thu các góp ý, kỳ họp đã thông qua 5 nghị quyết với sự nhất trí cao. Các nghị quyết vừa được thông qua có vai trò quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư đảm bảo theo quy định, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm đến.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này cụ thể gồm: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2023; Bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 9-12-2011 của HĐND tỉnh quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật; Điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của huyện Thăng Bình; Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ; Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố: Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn, Tam Kỳ.

Đặc biệt, đối với việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, lý do bãi bỏ do trong quá trình xây dựng nghị quyết chưa đảm bảo thủ tục lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP (Theo Báo cáo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Công văn số 819/KTNN-TH ngày 28-12-2022). Lý giải cho vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc không thực hiện lấy ý kiến của các Bộ theo quy định là do tại thời điểm xây dựng Nghị quyết, UBND tỉnh nhận thấy việc hỗ trợ kinh phí quản lý bảo vệ rừng để chủ rừng hợp đồng với lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng không phải là hỗ trợ có tính chất tiền lương, tiền công nên không thực hiện việc lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ LĐ-TB&XH theo quy định…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh nhấn mạnh: Nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong thời gian đến còn rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay đầy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023.

"Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở địa phương, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh. Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tăng cường phân quyền, phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ, chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội; tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác phòng, chống dịch và các dịch bệnh truyền nhiễm khác"- ông Trần Xuân Vinh đề nghị.

TRẦN TÂN