Quảng Nam cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thứ sáu, 05/05/2023 10:35
Sáng nay (5-5), HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X tổ chức kỳ họp thứ mười bốn để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh đột xuất trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kỳ họp lần này dưới sự chủ trì của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh. Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt do bận công tác.
Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X
.
Ông Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho hay, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào thời điểm các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

Tại kỳ họp lần này, để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đầu tư công, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định đối với các nội dung, gồm: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2023; Phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án sử dụng vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2021-2025; Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất; Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố; Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của huyện Thăng Bình.

Quang cảnh kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X
.

Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến về việc bãi bỏ Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 8-12-2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 9-12-2011 của HĐND tỉnh quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

“Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đề nghị quý vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến tốt nhất cho các báo cáo, nghị quyết có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt đẹp”, ông Trần Xuân Vinh nhấn mạnh.

Theo chương trình, kỳ họp lần này dự kiến chỉ diễn ra trong một buổi.

TRẦN TÂN