Thêm 3 khu nhà đất “vàng” được đưa vào diện bán đấu giá

Thứ ba, 04/04/2023 08:56
HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23-3-2022 của HĐND tỉnh về phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư trên địa bàn tỉnh.
Trụ sở Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được chuyển địa điểm và cơ sở nhà đất của cơ quan này được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào diện bán đấu giá.
Trụ sở Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được chuyển địa điểm và cơ sở nhà đất của cơ quan này được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa vào diện bán đấu giá.

Theo đó, có 3 cơ sở nhà đất "vàng" trên địa bàn TP Huế được bổ sung vào danh mục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đó là các cơ sở nhà đất có địa chỉ tại số 2 Hà Nội, số 16 Hà Nội và số 47 Hai Bà Trưng, TP Huế. Cơ sở nhà đất số 2 Hà Nội có diện tích đất 1.695,5m2, diện tích xây dựng nhà 488,7m2. Đây là trụ sở cũ của Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cơ sở nhà đất này đã được Bộ Tài chính chuyển giao về địa phương quản lý tại Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 25-7-2022. Cơ sở nhà đất số 16 Hà Nội có diện tích đất là 439,9m2, diện tích xây dựng 119m2.

Đây là trụ sở cũ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vào ngày 21-9-2022, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định số 2445/QĐ-UBND chuyển nơi làm việc của Hội Cựu chiến binh tỉnh về cơ sở nhà đất số 3 Lê Hồng Phong, TP Huế. Cơ sở nhà đất số 47 Hai Bà Trưng có diện tích đất 1.671,0m2, diện tích xây dựng nhà 398,25m2. Đây là trụ sở cũ của Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vào ngày 12-12-2022, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND chuyển nơi làm việc của Ủy ban MTTQVN tỉnh về cơ sở nhà đất số 4 Lê Hồng Phong, TP Huế. Trước đó, vào ngày 23-3-2022, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhiều trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư sau khi sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Hầu Tỷ