Xử lý nghiêm các trường hợp bán lẻ xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Thứ hai, 13/05/2024 08:40
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản số 2357/UBND-KT về việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.
Một cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Một cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung và quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm đảm bảo việc thực hiện thống nhất, xuyên suốt.

Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu nói chung và quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kết nối với cơ quan thuế nói riêng.

PHÚ NAM