"Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia"

Thứ sáu, 22/04/2022 17:56
Đó là chủ đề cuốn sách được đưa ra tại Hội thảo bình luận khoa học do Bộ Công an tổ chức vào ngày hôm qua (21-4), dưới sự chủ trì của Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng có Trung tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương có liên quan.
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu trực tuyến Công an TP Đà Nẵng.
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu trực tuyến Công an TP Đà Nẵng.

Theo Ban tổ chức Hội thảo, để góp phần triển khai thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, năm 2021, Nhà xuấn bản Công an nhân dân đã xuất bản cuốn sách "Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia" do Đại tướng GS.TS Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ biên. Nội dung cuốn sách tập hợp nhiều nội dung thời sự về chủ quyền không gian mạng, không chỉ làm rõ về mặt lý luận mà còn chỉ ra nhiều định hướng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Với mục tiêu tạo diễn đàn cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các nhà khoa học, cán bộ, chiến sỹ trong và ngoài lực lượng Công an trao đổi, làm rõ những vấn đề khoa học được đề cập trong cuốn sách này; đồng thời cung cấp thêm luận cứ khoa học để Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp thực hiện hiệu quả chiến lược an ninh mạng quốc gia…

Tại buổi hội thảo, nhiều ý kiến, tham luận tâm huyết, đầy trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các trường đại học trong và ngoài ngành Công an được thảo luận, qua đó tập trung làm rõ hơn nội hàm của khái niệm "chủ quyền quốc gia trên không gian mạng", mối liên hệ biện chứng giữa "không gian mạng" và "chủ quyền quốc gia"; vấn đề an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng; đánh giá từ nhiều góc độ thực trạng hoạt động của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng ở nước ta trong những năm qua. Bên cạnh đó cũng nêu ra những kết quả, kinh nghiệm cũng như hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập trong hoạt động này. Ngoài ra, Hội thảo cũng nêu ra những yêu cầu mới về quản lý, bảo vệ lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc trên không gian mạng; yêu cầu, định hướng và các giải pháp tổng thể và các giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ vững chắc và hiệu quả chủ quyền quốc gia trên không gian mạng...

D.Hùng