SCB đề nghị tòa xác định lại tổng thiệt hại do vụ án gây ra

Thứ sáu, 15/03/2024 12:06
Hôm nay (15-5), HĐXX TAND TP HCM tiếp tục xét hỏi các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến các tài sản, dự án có liên đới đến bị cáo Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước đó, trong buổi xét hỏi chiều 14-3, Chủ tọa phiên tòa đã hỏi đại diện Ngân hàng SCB.

Trong vụ án này, Ngân hàng SCB tham gia phiên tòa với 2 tư cách: là bị hại đối với hành vi “Tham ô tài sản” và là bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi “Vi phạm quy định về ngân hàng” của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm. Khi được trình bày, đại diện SCB cho rằng việc xác định thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra hiện chưa chính xác. Theo phía SCB, mức thiệt hại do bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra lên đến 760.279 tỷ đồng.

SCB cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng lên đến 760.279 tỷ đồng
SCB cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng lên đến 760.279 tỷ đồng

Tại tòa, đại diện SCB nêu về 6 vấn đề, gồm: Thứ nhất, SCB không đồng ý với số tiền thiệt hại là 498.091 tỷ đồng như cáo trạng đã nêu và xác định tổng số tiền thiệt hại mà SCB phải chịu do những hành vi vi phạm của các bị cáo là 677.286 tỷ đồng (tạm tính tại thời điểm ngày 17/10/2022). SCB xác định thiệt hại tạm tính đến ngày 5/3/2024 là 760.279 tỷ đồng, trong đó gốc là 482.449 tỷ đồng, lãi/phí là 277.830 tỷ đồng.

Yêu cầu bổ sung khoản tiền lãi/phí phát sinh tính từ ngày 18/10/2022 cho đến khi khắc phục được toàn bộ thiệt hại cho Ngân hàng SCB. Trước đó, cơ quan điều tra chỉ mới tính tiền nợ lãi/phí phát sinh tạm tính đến ngày 17/10/2022 với tổng số tiền là hơn 193.315 tỷ đồng. SCB đề nghị HĐXX tính thêm số tiền lãi/phí phát sinh tạm tính kể từ ngày 18/10/2022 cho đến ngày 5/3/2024 là 84.515 tỷ đồng. Số tiền lãi/phí này tiếp tục phát sinh cho đến khi SCB thực tế thu hồi được nợ.

Về yêu cầu liên quan đến các tài sản đã được cáo trạng xác định là “vật chứng của vụ án” và các tài sản khác có liên quan đã được Cơ quan điều tra kê biên, phong toả, thu giữ nêu trong kết luận điều tra đối với vật chứng là những tài sản bảo đảm (1.166 mã tài sản đảm bảo), SCB đề nghị HĐXX giao cho SCB toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý. Đối với vật chứng là những tài sản đã được cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa, thu giữ, SCB đề nghị HĐXX tuyên trả lại, bồi thường cho SCB tất cả những vật chứng nêu trên ngay trong quá trình xét xử theo đúng quy định pháp luật và giao cho SCB toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý đối với các vật chứng này.

Đối với những tài sản bị hoán đổi và xuất ra khỏi hệ thống quản lý của SCB, phía ngân hàng đề nghị HĐXX có biện pháp quyết định thu hồi 240 tài sản hoán đổi nói trên và các tài sản khác được hoán đổi (nếu có cơ sở xác định) để giao lại cho SCB quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý để thu hồi nợ, khắc phục thiệt hại.

Đối với việc tiếp tục truy tìm, thực hiện phong tỏa, kê biên các tài sản thuộc sở hữu của các bị can trong vụ án và các tổ chức, cá nhân có liên quan, Ngân hàng SCB đề nghị HĐXX tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và kê biên, phong tỏa tài sản thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, những đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan giao cho SCB để khắc phục thiệt hại.

SCB yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan là các Công ty thẩm định giá: Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới, Công ty TNHH Thẩm định giá MHD, Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thiên Phú, Công ty TNHH hãng Kiểm toán và Định giá ATC, Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC, Công ty Thẩm định giá E Xim

Cuối cùng, SCB yêu cầu xác định quyền ưu tiên thu hồi nợ, khắc phục thiệt hại khi xử lý tài sản; trách nhiệm bồi thường, khắc phục thiệt hại. SCB kính đề nghị HĐXX tuyên giao cho SCB được quyền xử lý, thu hồi các tài sản kê biên, thu giữ bao gồm là các vật chứng đã được xác định trong hồ sơ vụ án để đảm bảo khả năng thu hồi nợ, ổn định hoạt động của SCB. Việc xử lý các tài sản nêu trên giao cho SCB chủ động phối hợp với khách hàng vay/chủ tài sản/bên bảo đảm để xử lý, trong trường hợp không thỏa thuận xử lý được thì yêu cầu Cơ quan Thi hành án hỗ trợ.

T.H