Tìm theo năm xác định
 

Tìm thấy 1 kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm...

14.455

24/04/2014 11:11:14 - Thời sự thế giới(Cadn.com.vn) - 14.455 là số thẻ nhà báo bị Cục báo chí, xuất bản, phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc hủy bỏ từ đầu năm 2013 đến nay. Theo Tân Hoa Xã ngày 23-4, đây là những thẻ không có thật, bị tịch thu trong các cuộc trấn áp quy mô toàn quốc.